Friendlies. Clubs. Men

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
16:30
+1
8/25 43/4 16/5 19/100 1/200 85/40 (-3.5)
89/100
(+3.5)
5/6
(62.0)
89/100
(62.0)
83/100
17:00
+13
4/31 15/1 13/2 2/35 21/5 (-5.5)
43/50
(+5.5)
43/50
(55.5)
43/50
(55.5)
43/50
17:00
+13
11/20 39/5 21/10 33/100 2/55 131/100 (-1.5)
81/100
(+1.5)
10/11
(50.0)
87/100
(50.0)
17/20
17:30
+13
62/25 44/5 4/9 159/100 2/87 27/100 (+2.5)
41/50
(-2.5)
9/10
(54.0)
43/50
(54.0)
43/50
13 Aug 17:00
+13
1/55 23/1 65/4 19/2 (-7.5)
43/50
(+7.5)
43/50
(56.5)
43/50
(56.5)
43/50
13 Aug 19:15
+13
117/50 44/5 47/100 151/100 2/87 2/7 (+2.0)
93/100
(-2.0)
4/5
(59.5)
43/50
(59.5)
43/50

Friendlies. Clubs. Women

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
16:00
+13
5/34 57/4 119/20 2/29 77/20 (-5.0)
81/100
(+5.0)
10/11
(54.0)
87/100
(54.0)
17/20
16:35
+13
5/64 19/1 43/5 1/40 113/20 (-7.5)
93/100
(+7.5)
4/5
(55.5)
43/50
(55.5)
43/50
17:00
+10
(+14.0)
23/25
(-14.0)
81/100
(58.5)
89/100
(58.5)
5/6

Friendly Tournaments. Clubs. Men. Jicin, Czech Republic. Round Robin

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
18:00
+13
183/100 41/5 8/13 59/50 1/33 19/50 (+1.5)
17/20
(-1.5)
87/100
(55.5)
87/100
(55.5)
17/20
13 Aug 18:00
+13
13/25 8/1 11/5 31/100 1/30 11/8 (-2.0)
93/100
(+2.0)
4/5
(53.5)
9/10
(53.5)
41/50

Friendly Tournaments. Clubs. Men. Struga, North Macedonia. Round Robin

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
18:15
+14
85/20 10/1 1/4 13/5 1/90 13/103 (+3.5)
87/100
(-3.5)
17/20
(49.5)
41/50
(49.5)
9/10
20:15
+13
23/50 83/10 123/50 27/100 2/69 77/50 (-2.0)
83/100
(+2.0)
89/100
(56.5)
17/20
(56.5)
87/100