Australia. National Premier League. Capital Territory

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 06:45
+14
131/50 3/1 39/50 10/11 49/250 6/25 (+1.0)
29/50
(-1.0)
69/50
(3.5)
3/4
(3.5)
27/25

Australia. National Premier League. New South Wales

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 10:00
+234
53/20 73/25 89/100 9/10 1/4 7/25 (+1.0)
11/20
(-1.0)
31/20
(3.5)
18/25
(3.5)
117/100
09 Aug 06:00
+233
41/50 61/20 71/25 13/50 6/25 97/100 (-1.0)
143/100
(+1.0)
3/5
(3.5)
13/20
(3.5)
129/100
09 Aug 09:30
+213
17/5 16/5 69/100 23/20 11/50 21/100 (+1.0)
8/11
(-1.0)
119/100
(3.5)
63/100
(3.5)
133/100
09 Aug 10:00
+195
93/100 149/50 123/50 3/10 6/25 17/20 (0)
1/2
(0)
171/100
(3.5)
23/25
(3.5)
23/25

Australia. National Premier League. Northern New South Wales

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 05:30
+13
13/10 139/50 79/50 11/25 11/50 27/50 (0)
4/5
(0)
101/100
(3.5)
71/100
(3.5)
57/50
08 Aug 05:30
+14
72/25 31/10 71/100 1/1 47/250 21/100 (+1.0)
13/20
(-1.0)
31/25
(3.5)
37/50
(3.5)
109/100
09 Aug 04:45
+14
53/4 63/10 14/103 77/20 4/75 (+2.0)
101/100
(-2.0)
4/5
(3.5)
77/100
(3.5)
21/20
09 Aug 05:30
+14
3/4 59/20 14/5 11/50 1/5 19/20 (-1.0)
67/50
(+1.0)
3/5
(3.5)
4/6
(3.5)
121/100

Australia. National Premier League. Queensland

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 08:00
+239
173/100 16/5 6/5 33/50 11/50 9/20 (0)
23/20
(0)
3/4
(3.5)
113/100
(3.5)
3/4
08 Aug 09:00
+227
37/5 51/10 29/100 127/50 5/42 13/200 (+2.0)
71/100
(-2.0)
121/100
(3.5)
57/50
(3.5)
37/50
08 Aug 09:00
+210
49/250 32/5 21/2 1/33 8/95 71/20 (-2.5)
127/100
(+2.5)
17/25
(4.5)
31/50
(4.5)
34/25
08 Aug 10:00
+212
31/2 41/5 15/121 99/20 2/37 1/333 (+2.0)
37/25
(-2.0)
29/50
(4.5)
63/100
(4.5)
133/100
09 Aug 07:30
+239
6/4 63/20 7/5 14/25 23/100 13/25 (0)
24/25
(0)
9/10
(3.5)
53/50
(3.5)
4/5
09 Aug 09:00
+213
61/100 73/20 7/2 13/66 47/250 129/100 (-1.0)
97/100
(+1.0)
89/100
(3.5)
27/25
(3.5)
39/50

Australia. National Premier League. South Australia

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 06:00
+233
9/5 71/25 127/100 31/50 13/50 43/100 (0)
23/20
(0)
3/4
(3.5)
16/25
(3.5)
131/100
08 Aug 06:30
+232
21/25 149/50 139/50 27/100 6/25 19/20 (-1.0)
6/4
(+1.0)
57/100
(3.5)
31/50
(3.5)
34/25
08 Aug 06:30
+225
7/20 87/20 33/5 2/25 4/27 54/25 (-1.5)
97/100
(+1.5)
89/100
(3.5)
37/50
(3.5)
57/50
08 Aug 06:30
+231
193/100 143/50 59/50 67/100 13/50 2/5 (0)
5/4
(0)
69/100
(2.5)
11/8
(2.5)
61/100
08 Aug 09:30
+233
83/100 63/20 27/10 27/100 23/100 24/25 (-1.0)
29/20
(+1.0)
59/100
(3.5)
77/100
(3.5)
11/10

Australia. National Premier League. Tasmania

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 05:00
+13
41/50 13/4 58/25 7/25 7/40 87/100 (0)
12/25
(0)
33/20
(3.5)
57/50
(3.5)
71/100
08 Aug 05:15
+14
49/100 37/10 39/10 2/15 9/62 141/100 (-1.5)
63/50
(+1.5)
16/25
(3.5)
26/25
(3.5)
39/50
08 Aug 05:15
+14
11/50 111/20 77/10 2/69 14/197 11/4 (-2.0)
10/11
(+2.0)
89/100
(4.5)
18/25
(4.5)
28/25
08 Aug 07:30
+14
61/100 10/3 13/4 7/40 12/71 23/20 (-1.0)
101/100
(+1.0)
4/5
(3.5)
19/20
(3.5)
17/20

Australia. National Premier League. West Australia

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
08 Aug 08:00
+233
169/100 147/50 131/100 3/5 1/4 23/50 (0)
27/25
(0)
4/5
(3.5)
79/100
(3.5)
107/100
08 Aug 08:00
+234
71/20 7/2 31/50 127/100 13/66 11/57 (+1.0)
21/25
(-1.0)
103/100
(3.5)
4/5
(3.5)
53/50
08 Aug 08:00
+234
33/50 17/5 17/5 21/100 21/100 6/5 (-1.0)
111/100
(+1.0)
39/50
(3.5)
4/5
(3.5)
53/50
08 Aug 08:00
+233
163/100 14/5 141/100 14/25 13/50 12/25 (0)
51/50
(0)
17/20
(3.5)
31/50
(3.5)
34/25
08 Aug 08:00
+217
21/2 111/20 11/50 16/5 2/19 1/33 (+1.5)
129/100
(-1.5)
4/6
(3.5)
77/100
(3.5)
11/10
08 Aug 08:00
+234
34/25 29/10 41/25 12/25 1/4 29/50 (0)
5/6
(0)
26/25
(3.5)
3/4
(3.5)
113/100