Austria. Landesliga. Carinthia

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 19:00
+3
199/100 67/25 27/25 33/50 23/100 33/100 (0)
33/25
(0)
61/100
(2.5)
7/5
(2.5)
57/100
30 Oct 19:09
+3
14/25 33/10 37/10 9/62 13/76 5/4 (-1.0)
19/20
(+1.0)
17/20
(3.5)
7/10
(3.5)
23/20

Austria. Landesliga. Niederosterreich

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 19:30
+14
11/25 73/20 23/5 5/49 4/27 31/20 (-1.0)
37/50
(+1.0)
109/100
(3.5)
3/4
(3.5)
27/25

Austria. Landesliga. Oberosterreich

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 19:00
+5
7/20 4/1 29/5 13/200 5/39 19/10 (-1.5)
1/1
(+1.5)
81/100
(3.5)
3/4
(3.5)
27/25

Austria. Landesliga. Steiermark

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 19:00
+14
8/15 71/20 73/20 4/27 2/13 131/100 (-1.0)
89/100
(+1.0)
10/11
(3.5)
9/10
(3.5)
9/10
30 Oct 19:00
+14
34/5 24/5 27/100 47/20 8/85 4/91 (+1.5)
21/20
(-1.5)
77/100
(3.5)
28/25
(3.5)
18/25
30 Oct 19:00
+3
7/4 71/25 29/25 61/100 11/50 39/100 (0)
23/20
(0)
7/10
(3.5)
77/100
(3.5)
21/20
30 Oct 19:00
+14
36/5 24/5 13/50 121/50 8/85 1/27 (+1.5)
21/20
(-1.5)
77/100
(3.5)
97/100
(3.5)
21/25
30 Oct 19:00
+3
15/4 7/2 53/100 131/100 11/70 71/500 (+1.0)
10/11
(-1.0)
89/100
(3.5)
17/20
(3.5)
19/20

Austria. Landesliga. Tirol

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 19:30
+3
2/5 83/20 23/5 5/49 4/33 169/100 (-1.0)
31/50
(+1.0)
13/10
(3.5)
32/25
(3.5)
63/100
30 Oct 20:00
+3
9/10 61/20 109/50 3/10 13/68 79/100 (0)
13/25
(0)
153/100
(3.5)
49/50
(3.5)
83/100

Austria. Landesliga. Vienna. Wiener Stadtliga

All Events Back
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1X
Win 1 or Draw
12
Win 1 or Win 2
X2
Draw or Win 2
Hcap1
Handicap, Goals
Hcap2
Handicap, Goals
Under
Total Goals. Under
Over
Total Goals. Over
30 Oct 18:00
+3
67/50 66/25 41/25 43/100 1/4 8/15 (0)
81/100
(0)
26/25
(2.5)
11/8
(2.5)
3/5
30 Oct 19:30
+3
51/100 73/20 39/10 11/78 9/58 139/100 (-1.0)
43/50
(+1.0)
49/50
(3.5)
10/11
(3.5)
10/11